காதலே உனக்காக


heart-love

உன் முகத்தில் உள்ள மச்சத்தைத் தொட்டு விட ஆசை.

என் இரவில் உள்ள தூக்கத்தை விட்டு விட ஆசை.

உன் உறக்கத்தில் உள்ள கனவில் தொலைந்து விட ஆசை.

உன் நெஞ்சத்தில் உள்ள என்னை கூண்டிலிட ஆசை.

என் உயிரில் கலந்த உன்னை,

என் உணர்வில் கலந்து விட ஆசை….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s