மண் மகளின் மனம்


nature-agriculture.jpg

மனம் உடைந்து கிடக்கிறேன்.

உங்கள் திருக்கரம் என்னை தழுவிட மறுப்பதால்..

வாழ முடியாதோர்க்கும் வாழ்வு கொடுத்தேன்.

உங்கள் அரை சாண் வயிறு கழுவ-என்

உயிர் ஆவியையும் சேர்த்து கொடுத்தேன்.

உங்களுக்காக நான் பட்ட பாடு,

பொட்டல் நிலத்தில் பூத்த கள்ளியாய்

சற்று பற்றி எறிந்திடும் சுள்ளியாய் போக-என்

வாழ்க்கை இயக்கம் அற்று இரந்து போகப் போகிறதே…!!

உயிர் அறுந்து போகப் போகிறதே….!!

என்னை பற்றி அணைக்க கரங்கள் ஏதேனும்

உண்டோ இறைவா..

உளமார உயிர் உறைய கூறுகிறேன்

நினைவில் கொள்ளுங்கள் எல்லோரும்,

நிலையில்லா வாழ்வில் நீந்தும் நீங்கள்

இன்று என் வலியை பொருட்படுத்தாமல் போனால்,

நாளை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு

பொருளே இல்லாமல் போய்விடும்..

பசி என்ற பேயை எதிர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும்..

வண்ண வண்ண உணவுகள் உண்டு-பின்பு

நான் ஏன் பசியை பார்க்கப் போகிறேன் என்பர் சிலர்.

உணவு என்று நினைத்து,

உயிர் கொள்ளியை உண்டு வாழ்ந்து வருகிறீர்..

முற்றிய நிலை வரும் போது,

முற்றிலுமாய் உணர்வீர்

முட்டாளாய் வாழ்ந்து விட்டோமே என்று..

(மண் வெட்டியின் மன நிலையில் நான் உரைத்தேன் தோழமைகளே. ஏதேனும் தவறாக இருப்பின் தயவு கூர்ந்து மன்னியுங்கள்)
அன்புடன்,
தமிழ்இளவரசி
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s