ஒத்தயிலே நிற்கிறாயே


8a5b1d6d3e8520bcb320ec0c1c2c56fb.jpg

ஒத்தயிலே நிற்கிறாயே,

இதழெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கு..

ஒத்த வார்த்த வேணுமுன்னு,

மொத்த உசிர் காத்திருக்கு..

தேடி வந்த தேவதை தான்,

கோடி வரம் போதல தான்..

பனியெல்லாம் படர்ந்து மேல,

பவ்யமாய் படுத்திருக்கு..

பாதி சனம் தூங்கயிலே,

பாவி மட்டும் முழிச்சிருக்க..

பகல் நிலவு ஒளிர்கையிலே,

பாதகத்தி தனிச்சிருக்க..

வந்த வழி தெரியாது,

போகும் வழி புரியாது,

புன்னகையே போதுமுன்னு,

பூவொன்னு நெனச்சிருக்கு..

நேந்து விட்ட சாவல் போல,

நெஞ்சம் வெட வெடனு பதறுது..

நேத்திக் கடன் தீர்க்கையிலே,

மாத்திக் கொஞ்சம் பார்க்கலயே..

உயிரான உனக்காக

உயிர் அறுந்து காத்திருக்கு..

இதழெல்லாம் பனி ஏந்தி,

இதயத்தையே பார்த்திருக்கு..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s