மழை நேர மண் வாசம்


clouds-couple-cute-lovers-ocean-sea-favim-com-91606

புகை சூழந்த நேரம்,

என் புவியெங்கும் ஈரம்.

மலை சூழ்ந்த மேகம்,

என் கனவெங்கும் தாகம்.

விண் மழை நீர் போல்,

என் கண்ணீரும் பொழிந்திடவே

மனமும் கரைந்திடுதே.

மறவாத மஞ்சத்தில்

மனதோர நெஞ்சத்தில்

மங்கிய வெளிச்சத்தில்

என் கண்கள் சிந்திய

கண்ணீரை கொஞ்சம்

துடைக்கத்தான் வந்தாயோ..

உண்மை

என நான் கண்ட வேளையில்,

கண் மூடி திறக்கும் கனத்தில்

கலைந்து சென்றது

உன் முகம்..

உயிரே உனக்குத் துணையாக,

உயிருள்ள வரை மனைவியாக,

உன் மழலைக்குத் தாயாக,

உன் அன்னைக்கு சேயாக,

உன்னிடமே சேர்ந்திட நினைக்கிறேன்.

இல்லையேல்,

மண்ணிடமே வீழ்ந்திட விழைகிறேன்..

நான் மறவாத உன்னிடம்

மனதார கேட்கிறேன்..

நான் மண்ணிடம் மறையும் நேரம்,

என் கண்ணிடம் உன் முகம் தருவாயா

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s