காதலை சுவாசிப்போம்


love-romantic-couple-kiss-in-rain-hd-wallpaperகாதலை சுவாசிப்போம்:

தமிழின் அழகு!

love-kadhal

உனக்காக வாழ்கிறேன்!!

அனுதினமும்

உனை எண்ணி நானும்!!

உயிர் இல்லாமல் போனாலும்

உனை மறந்திட முடியாது.. !

வானத்தில் விண்ணின்

மீன்கள் விரிந்தது போல்

உன் எண்ணத்தில்

என் மனமும் நீந்துகிறது..

View original post 100 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s