தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்


Fathers-day-june-2017.jpg
அப்பா…
உங்கள் அன்பு என் வாழ்வில் தோன்றிய முதல் வசந்தம்..
பிண்டமாய் இருந்த எனக்கு பிள்ளை என்ற
தகுதியை தந்தாயே..
உங்கள் விரல் கோர்க்கும் கனம் போதும்,
மனம் கரையும் பிறை போல..

இறைவனிடம் ஒரு வரம் கேட்கிறேன்..
இதயம் துடிப்பது உறைந்து போனாலும்
வேண்டும் உங்கள் மகள் என்ற பந்தம்..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s