கண்ணன் காதலி


kannan-kadhali

மனதை களவாடிடும் கண்கள்
ஏன் கொண்டாயோ கண்ணா!!

கனவில் உறவாடிய நெஞ்சம்
ஏன் பதைக்கிறது கண்ணா!!

உன் விழி வீசிய காந்தத்தில்
ஓடி வந்து ஒட்டிக் கொண்டது என் நெஞ்சம்!!

வாழ்ந்திட மட்டுமல்ல உன் மடியில்
வீழ்ந்திடவும் நீ வரம் தருவாய் கண்ணா!!

செவ்விதழ் மூடிய முத்துக்கள் தெரிய உன் புன்னகை
அருந்திட வேண்டும் என் கண்ணா!!

மனதில் மயக்கம் தந்தாய்!!
மடியில் உறங்கிட வைத்தாய்!!
கனவில் களவாடல் செய்தாய்!!
கன நேரத்தில் காணாமல் சென்றாய்.. கண்ணா!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s