பொங்கலோ பொங்கல்


தமிழனின் அடையாயம்..
தாய் மண்ணின் தன்மானம்..
நம் கலைகளின் கலாச்சாரம்..
இவையே நம் தைத்திருநாளின் ஆதாரம்..
தமிழை வாசிப்போம்
தமிழ் காற்றை சுவாசிப்போம்..
பொங்கள் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்..

இப்படிக்கு,
தமிழ்இளவரசி..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s