உனை பிரியும் வரம் வேண்டாம்


my-heart-love-lines

உனை ஒவ்வொரு முறை
பார்க்கும் போதும்,
இன்றே உனை காதலித்த முதல் நாள்
என்றே தோன்றும்.

வானம் கடந்து வாழும்
விண்மீன் போல,
வார்த்தை இல்லா மௌனத்தில்
உன்னை வர்ணிக்க முயல்கிறேன்.

கனவு கலைந்தும் கூட – என் மனம் உன்னிடம்
களவு போனது பொய்யில்லை என்றே
சொல்கிறேன்.

நீயில்லா நொடி கூட
நான் வாழ்வது பயனில்லை..
கசையில்லா உள்ளத்தில்
உனைத்தவிர வேறில்லை..
கனவில்லா இரவானாலும்,
நீயில்லா நிலை வேண்டாம்..
உயிரில்லா நிலை வந்தாலும்,
உனை பிரியும் வரம் வேண்டாம்…

Advertisements

One Comment Add yours

  1. கவிதை கவிதை

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s