ஆகாயக் கழுகுகள்


“பூமியில் மனிதர்களாய் வாழும் ஆகாயக் கழுகுகளுக்கு நாம் இரையாவதை விட,

இறுதியில் சேரும் இடத்திற்கு இப்பொழுதே செல்வோம் என்று.”

தமிழின் அழகு!

k-prahalad-painting-of-child_1_1

அம்மா கை விரல் பிடித்த கனம், அழுகை மறந்த காலம்.

அவளின் அரை விரலை என் துளி கையால் ஒளித்து வைத்ததிலொரு ஆனந்தம்.

கற்களும் முற்களும் கூட, சொர்க்க வாசலாய் தோன்றும் அவள் விரல் பிடித்த நேரம்.

அவள் கட்டிய முந்தானை கந்தலாயினும் கூட, அதில் கண்ட வாசனை சுகத்தை இன்னும் பெற இயலவில்லை பிறர் எவரிடமும்.

வெட்டிய மூங்கிலில் பற்றிய தீ போல அவள் விழிகள்.

View original post 137 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s