தவமின்றி தாய்மை தந்த தெய்வம்


Thavamindri thaaimai thandha dheivam

மழை விழும் நேரம்,
மனதுக்குள் ஈரம்..
மதியோடு நீயும்,
உறைகின்ற காலம்..

துயில் மறந்து போனேன்,
துளி உறக்கமும் இல்லாமல்..
உயிர் ஆதாரம் மறக்கிறேன்,
உடல் ஆகாரம் செல்லாமல்..

உன் இமையாக ஏங்குகிறேன்,
உன் விழியோடு வாழ்ந்திருக்க..
உன் இதழ் ரேகையாக வேண்டுகிறேன்,
உன் இதழோடு சேர்ந்திருக்க..

என் உடல் பிரிந்த உயிர் அல்ல நீ..
என்னுள் உயிர் கொடுத்த கடவுள் நீ..

ஒரு பெண் அல்ல,
ஒவ்வொரு பெண்ணும் கேட்கும் வரம் “தாய்மை”..
எனக்கு தவமின்றி தாய்மை தந்த
தெய்வம் நீ..

எனக்காக அன்றியும் உனக்காக மீள்வோம்,
உன் சேயான நானும்…
நம் சேயான பூவும்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s