தழ்ந்து நில்லாதே தன்னம்பிக்கை கொள்


Photo by Sora Shimazaki from Pexels

இந்த உலகத்தில் மிகச்சிறந்த மனிதர் யார் தெரியுமா அது நீ தான்

இந்த உலகத்தில் மிக மோசமான மனிதர் யார் தெரியுமா அதுவும் நீதான்

நீ உன்னை எப்படி எண்ணுகிறாயோ அப்படியே நீ ஆகிறாய்

உன் எண்ணமே உன் வாழ்வை தீர்மானிக்கிறது

உன் மனதுக்குள் உன்னை நீ தாழ்த்தி என்னும் வரை மற்றவரும் உன்னை தாழ்வாகவே எண்ணுவார்

போராடு இந்த உலகோடு இல்லை உன் மனதோடு

உன் மனதிடம் நீ யார் என்று நிரூபித்தால் இந்த உலகம் உன்னை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளும்

பிறரைப் பற்றி நீ கவலை படாதே

உன்னைப் பற்றி உனக்கு தெரியும் அதை உன் மனதிடம் நிரூபி

இந்த உலகம் உன்னோடு நிற்கும்..

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s