எனக்காக நீ வேண்டாம் உனக்காக நான் வாழ்கிறேன்


கன நேரம் கண்ணில் பாய்ந்த அம்பும்,
மன பாரம் நெஞ்சில் ஏந்த வெம்பும்.
கண்ணீரில் ஏற்றி வைத்த தீபம்,
நெஞ்சத்தை தீண்டி விட ஆறும்.
சுவரோரம் படிந்த பாசி நானோ.
மழையாலே மலர்கின்ற மலரும் தானோ.
மழலைகள் வந்தாடும் மடியில்,

நீர் குவளைகள் சேர்ந்தாடும் படியில்.
ஏனோ கண்ணோரம் கொஞ்சம் கண்ணீரும் வழியுதே.
மாலை வேளையில்,
ஓய்ந்த மழைச் சாரலில்,
ஓராயிரம் வேதனை கொண்டு
தன் காதலை எண்ணி,
கவி மழை பொழிந்து
கண்ணீர் தனைப் பிழிந்து,
கண்ணா உனக்காக கண்மனி தான் வாழுகிறாள்.
உன் கண் ஜாடைக்காக,
உயிரை விடவும் துடிக்கிறாள்.
ஒரு முறை திரும்பிட மாட்டாயா.
என் உயிர் தனை தான் ஏற்பாயா..
உயிரே உன் கண்ணை
ஒரு முறை காண நினைக்கிறேன்.
மனமே உன் மனதை
ஒரு முறை புரிய தவிக்கிறேன்.
எனக்காக நீ வேண்டாம்.
உனக்காக நான் வாழ்கிறேன்.
என் உயிர் பிரிந்த பின்பும்..

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s