அம்மா உனக்காக-1


உன்னை ஈன்ற வலியை விட பெரிது உன் வலியின் கண்ணீரை காண்பது.. இப்படிக்கு உன் அம்மா… தமிழ் இளவரசி..

கண்ணீர் கவிதைகள்-8


ஒத்த சொல்லு சொன்னாயே அம்மா..என் மொத்த உசுரும் புன்னா போச்சுதம்மா..கல்லு போல நின்னேனே..நீ கட்டையில போகும் போது.. மொத்த பூமி என் முன்னேசுத்தாம தான் நிக்குதம்மா..கண்ணு பட்டு போகுமுன்னுஉன் கண்ணுக்குள்ள என்ன வச்சாயே.. உன் கண் விழியும் கருத்துடுச்சே..என் கண்ணீரும் முறுகிடுச்சே..முத்து முத்தா நீ சிரிச்ச சிரிப்பெல்லாம்கொத்து கொத்தா எரியுதம்மா..

அம்மா என்னை விட்டு ஏன் சென்றாய்


உயிர் கொடுத்தாய் அம்மா.. உன் கருவில் எனை சுமக்காத போதும் – எனக்கு உயிர் கொடுத்தாய் அம்மா.. எனக்கு யாரும் இல்லை என்ற போது, நான் இருக்கிறேன் என்றாய்.. என் பாரம் சுமக்க தோள் கொடுத்து நின்றாய்.. என் துயர் பகிர்ந்த உந்தன், மரண வலி பகிர இயலாதவள் ஆனேன். எனக்காக அழுத உன் கண்கள், எனை பார்த்த படி விழித்திருக்க… என்னை மூச்சிற்கு முன்னூறு முறை அழைக்கும், உன் இதழ்கள் புன்னகைத்திருக்க… நான் அம்மா அம்மா…

அன்பான அம்மாவுக்கு


உதிரங்கள் சொட்டச் சொட்ட உயிர் கொடுத்த தாயே, உன் உதிர்கின்ற கூந்தல் இழை சுமக்க வரம் தருவாயே. துணிச்சல் இல்லை அம்மா, உன்னை போல் வளைந்திட. காடு கரை அலைந்தாய், கல் சுமந்து காப்பாற்றினாய்,