உருவம் இல்லாது போன என் காதல்


உதிர்ந்த இலையின் உருவம் நான் ஆனேன்..மலர்ந்த மலரான என்னை கொய்தாய் நீதானே..இன்று உன் நினைவின் ஓரத்தில் கூட இல்லாமல் நான் போனேன்..நீ மறந்த என்னை நான் வெறுக்கவில்லை..மேலும் அதிகம் நேசிக்கிறேன்இழந்த என்னை மீண்டும் பெற… என் கவியில் உன்னை நான் பதித்தேன்..என் மனதில் உன் மேல் காதல் தான் வளர்த்தேன்…ஒரு நொடி ஏளன பார்வையில் என்னை நீ தூக்கி எறிந்தாய்..என் உயிர் நாடி உறைந்தேன்..ஆனால் என் உயிர் உடைந்து போகவில்லை..ஏனென்றால் என் காதல் உண்மை.. நீ என்னை…

கண்ணீர் கவிதைகள்-3


நீ இருக்கும் போது உன்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளாத இதயம், நீ இறந்த பிறகு புரிந்து கொள்ளும்.. உன் பிரிவின் வலி எவ்வளவு கொடியது என்று…💔💔 தமிழ் இளவரசி…

வலி…


வலி… வானை விட நீளமானது… சில நேரம் பேசும் போது வலி.. பல நேரம் பேச்சைக் கேட்கும் போது வலி… வாழ்க்கை பல பாடங்களை வலியின் வாயிலாகவே கற்பிக்கிறது…

மழை நேர மண் வாசம்


புகை சூழந்த நேரம், என் புவியெங்கும் ஈரம். மலை சூழ்ந்த மேகம், என் கனவெங்கும் தாகம். விண் மழை நீர் போல், என் கண்ணீரும் பொழிந்திடவே