மனதோடு மயக்கமோ


Love poems kadhal kavithaigal

உயிரே…
உன் அருகே வாழ்ந்தால் போதும்…
உயிர் மயக்கம் தோன்றும் தோன்றும்…

காதலே…
கரை தாண்டிய தூரம் இருந்தும்,
கடல் தொலைவாய் ஏங்கும் ஏங்கும்…

என் மனதில் பற்றிய மயக்கம்,
உன் மதியும் உணர்ந்திட ஏக்கம்…

என் கனவில் தோன்றிய காதல்,
உன் நினைவில் தங்கிட துடிக்கும்…

ஏற்றிய தீபம் ஏந்திடும் ஒளியை..
பற்றிய காதல் ஏற்றிடும் வலியை..

நெஞ்சோடு,
நினைவோடு,
கண்ணோடு,
கனவோடு,
கரைகின்றேன் உயிரே…
உன்னை காண்கின்ற தருணம் நோக்கி,
தவிக்கின்றேன் மனமே…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s