​விழியின் மெல்லலை சுகம்


1

மன்னவன் மடியில்

தலை சாய்த்து தூங்க.

அவன் மாங்கல்யத்தை

என் கழுத்து தாங்க.

மன்னவன் நெஞ்சத்தை

என்னோடு வாங்க.

உயிர் வாழ்வேன் உனக்காக..

வானத்தில் உள்ள விண்மீன்கள் கேட்டது,

உன் கள்வனைக் கண்டாயா.

மண்ணில் உள்ள கற்கள் கேட்டது,

உன் கனவனைக் கண்டாயா.

கற்பனையில் உள்ள கனவுகள் கேட்டது,

உன் காதலனைக் கண்டாயா.

மலரில் உள்ள மௌனங்கள் கேட்டது,

உன் மன்னவனைக் கண்டாயா.

பறவையில் பதிந்த சிறகுகள் கேட்டது

உன் சிந்தனையைக் கண்டாயா.

இவைகளுக்கெல்லாம் புரியவில்லை போலும்,

என்றுமே என்னுள்ளே தான் அவன் என்று..
நான் இமைக்காத பொழுதில்லை-அதுபோல

உன்னை நினைக்காத நொடியில்லை.

இதயம் துடிக்காத பொழுதில்லை-அதுபோல

உன்னை பிடிக்காத நொடியில்லை.

மீனில்லா வானில்லை-அதுபோல

உன்னை காணாத கனவில்லை.
மண்ணில் இருந்த என்னை

விண்ணை முட்டச் செய்தது உன் காதல்.

பூவில் இருந்த என்னை

புன்னகை அடையச் செய்தது உன் காதல்.

மாலையில் இருந்த என்னை

இன்ப மழையில் நனையச் செய்தது உன் காதல்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s